Vlčí svět - www.vlci.info

Vlci ve světě

Rozšíření vlka

Vlci díky své přizpůsobivosti osídlili téměř celou severní polokouli – od horkých polopouští až po severské tundry. Nebýt člověka pravděpodobně by časem osídlili celou Zemi. Až člověk je dokázal vytlačit do nepřístupných horských oblastí. Dnes je vlk celosvětově kriticky ohrožený druh. Teritorium jeho souvislého rozšíření v Evropě tvoří pás táhnoucí se od severní Skandinávie přes Finsko, Rusko a Karpaty až na Balkán, kromě toho se vlci vyskytují v jižní Skandinávii (norsko-švédská hranice), na Pyrenejském poloostrově, Apeninském poloostrově a v Alpách (Itálie, Francie, Švýcarsko). Ve střední Evropě obývají severovýchodní část Polska a další významné teritorium je v Západních Karpatech – na severu Slovenska a jihu Polska. Toto teritorium vlci v posledních letech rozšiřují směrem na západ a dostávají se tak až do Beskyd.

Ani v Severní Americe není situace o mnoho lepší: větší populace je pouze v Kanadě a na Aljašce. V ostatních státech USA byli vlci prakticky zcela vyhubeni. V současnosti běží několik programů na jejich opětovné navrácení do přírody. Populace na Blízkém a Středním východě a v severní Indii jsou velmi zredukované. O populaci v Rusku a v Číně nejsou informace, ale pravděpodobně je také hodně zredukována.

Vlci v jednotlivých zemích

Údaje z roku 1998.

ZeměPočet vlkůVlky osídlená
část původní
oblasti
Převládající stav
Afghanistan1,00090 %nechráněn, neustále loven, počet klesá
Bangladéšméně než 10?malá populace migrující z Indie
Bělorusko2,000?nechráněn, intenzivní lov, počet rychle klesá
Bosna400?nechráněn, počet rychle klesá díky nadměrnému lovu
Bulharsko80030 %nechráněn, intenzivní lov – stovky zabity každý rok
Česká Republika1010 %více v sekci Vlci u nás
Čína6,00020 %chráněný, počet se stabilizuje
Egypt2590 % (Sinai)poloostrov Sinai, počet klesá díky nedostatku kořisti a lovu
Estonsko450 – 500?nechráněn, legálně loven (asi 200 vlků ročně)
Finsko5010 %malá, ale stabilní populace
Francieméně než 155 %počet klesá
Grónsko50 – 10060 %neznámý
Chorvatsko50 – 100?chráněn, počet klesá kvůli pytláctví
Indie1300 – 160020 %chráněn, ale počet klesá díky pytláctví a ztrátě vhodného životního prostředí
Íránméně než 100080 %neznámý, ale populace se zdá být stabilní
Israel15060  %chráněn, populace stabilní
Itálie400 – 50010  %chráněn, populace stabilní
Jordánsko100 – 20090 %nechráněn, často loven
Jugoslávie50045 %loven po celý rok
Kanada60,000?stabilní populace, málo loven
Kazachstán9,000?nechráněn, loven pro odměny, populace stabilní
Libanonméně než 105 %neznámý
Litva600?legálně loven, počet klesá díky lovu
Lotyšsko900?nechráněný, regulovaný lov, populace klesá
Maďarsko10 – 3010 %počet klesá díky pytláctví a ztrátě vhodného životního prostředí
Makedonie500?nechráněný, počet klesá díky lovu
Mongolsko30,00090 %nechráněn, počet klesá díky lovu a ztrátě vhodného životního prostředí
Německoméně než 105 %migrace z Polska
Norsko20 – 302 %chráněn, lov povolen, když napadnou dobytek
Polsko600 – 85090 %chráněn, populace stabilní
Portugalsko250 – 30020 %chráněn, ale počet klesá díky pytláctví a ztrátě vhodného životního prostředí
Rakouskoméně než 10?malá populace migrující ze Slovinska
Rumuskoméně než 200015 %nechráněn, legálně loven
Rusko30,000 – 40,00065 %nechráněn, největší populace na severu a v Evropské části
Řecko200 – 30060 %stabilní populace na hranicích s Makedonií, legálně loven
Saudská Arabie600 – 70090 %nechráněn, populace stabilní
Slovensko250 – 40015 %počet klesá díky nadměrnému lovu a ztrátě vhodného životního prostředí
Slovinsko25 – 30?chráněn, populace se stabilizuje
Sýrie30010 %chráněn, počet klesá
Špaňelsko200015 %legálně loven, počet klesá
Švédsko20 – 305 %výskyt na hranicích s Norskem
Švýcarskoméně než 10?migrace z Itálie
Ukrajina2000 – 3000?nechráněn, loven po celý rok, počet klesá
USA (spodních 48)2,700?počet roste
USA (Alaska)6,000 – 8,000?počet stabilně narůstá

USA

ZeměPočet vlkůVlky osídlená
část původní
oblasti
Převládající stav
Alaska5,000-8,00095 %počet stabilně narůstá
Idaho1550 %počet roste
Michigan7015 %počet roste
Minnesota1,750 – 200030 %počet roste
Montana60 – 9015 %počet roste
Washington55 %počet roste
Wisconsin5515 %počet roste

Kanada

ZeměPočet vlkůVlky osídlená
část původní
oblasti
Převládající stav
Alberta4,00080 %počet stabilně klesá
British Columbia8,00080 %počet roste
Labrador2,00095 %stabilní počet
Manitoba4,000 – 6,00070 %stabilní počet
Northwest Territory10,00095 %stabilní počet
Ontario9,00080 %stabilní počet
Quebec6,00080 %stabilní počet
Saskatchewan5,00070 %počet roste
Yukon4,50080 %stabilní počet